Ceník

Délka trvání Cena v Kč
1 sezení EEG 50 min 450
10 sezení EEG 4 000

Počet sezení, frekvence

Délka tréninku záleží na cíli, kterého chce klient dosáhnout, na závažnosti potíží, částečně na věku. Orientačně ji lze odstupňovat takto:

Pro zlepšení výkonu (manažeři, podnikatelé, duševní pracovníci, studenti) postačí jako kondiční psychofitness trénink 20 sezení. Při mírných potížích, jako je nespavost, úzkostné a neurotické stavy, zahrnuje základní kúra asi 20 - 30 sezení.

U prosté poruchy pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba u dětí asi 40 sezení, u dospělých stačívá 30. Pro úpornější dysfunkce, jako jsou poruchy učení - dyslexie a dysgrafie, vývojové vady řeči jako dysfázie, nebo poruchy pozornosti s hyperaktivitou, a jiné tzv. lehké mozkové dysfunkce, bývá třeba 60 sezení (u dospělých cca 40) pro dosažení výrazného a trvalého účinku.

V počátku je vhodné trénovat pravidelně a intenzivně, průměrně 2 – 3 x týdně. Když se dostaví zřetelné výsledky, může se tempo zvolnit na 1 – 2 sezení týdně.

EEG Biofeedback nemůže vyvolat závislost, jako např. počítačové hry nebo herní automaty, protože jde o učení, nikoli vzrušení. Není náhražkou práce mozku, naopak se jedná o práci mozku na sobě samotném, terapie je zcela bez vedlejších účinků.