O metodě

EEG Biofeedback je metoda, která umožňuje ovládat mozkové vlny. Pomocí biologické zpětné vazby využívá seberegulující a sebeučící potenciál mozkové aktivity na základě učení operativním podmiňováním, stimuluje mozek k vyladění do „optimálního stavu EEG“.

Jestliže mozek dostane okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu.

Technika EEG Biofeedback byla poprvé použita v USA před více než třiceti lety. S mimořádným efektem byla aplikována pro terapii hyperaktivity, poruchy pozornosti a specifických poruch učení.

Základní informace

Technika používá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje "feedback" - zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.

Terapie je prováděna formou hry. Klient plní určitý herní úkol – ovládá autíčko či robota, atp. Terapeut nastaví požadovanou úroveň jednotlivých frekvencí mozkové činnosti, klient se snaží této hranice vlastním úsilím dosáhnout. Kdykoliv se mu to podaří, je okamžitě odměňován úspěchem ve hře (například autíčko jede vpravo – vizuální zpětná vazba) a naskakují mu body doprovázené zvukovým signálem (auditivní zpětná vazba). Jakmile klient v úsilí poleví, herní úspěch mizí.

Tímto způsobem se posiluje žádoucí činnost mozku a posilují se užitečné nervové spoje (synapse). Získané zlepšení je proto dlouhodobé až trvalé.