EEG Biofeedback Pardubice

EEG Biofeedback poskytuje nelékovou péči klientům (dospělým i dětem) s potížemi jako jsou například ADHD a ADD. Dále nabízí řešení nejrůznějších druhů úzkosti, poruch pozornosti, poruch učení a stresových poruch.

Zdravým klientům zprostředkuje možnost signifikantního zvýšení jejich mentálního výkonu (zlepšení koncentrace, pozornosti, paměti, zkrácení reakčního času) a zlepšení psychomotorických funkcí.

EEG Biofeedback terapie využívá metody regulace mozkové aktivity, jde o terapii s využitím počítačové techniky.

Více o metodě

EEG Biofeedback nabízí pomoc při potížích:

 • porucha pozornosti - ADD, porucha pozornosti s hyperaktivitou - ADHD
 • specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie)
 • poruchy chování
 • rizikové chování, závislosti (alkohol, kouření, drogy)
 • poruchy paměti
 • poruchy řeči a výslovnosti
 • nespavost a další poruchy spánku (noční děsy)
 • noční i denní pomočování
 • deprese, úzkost, strach, nesoustředěnost
 • tréma, napětí před a po výkonu
 • snížená pracovní výkonnost
Více o účincích